Chưa được phân loại

1. Bảng thông số sử dụng thấu kính dòng SKK Độ phóng đại (1) Khoảng cách từ mắt đến thấu kính ...

Xem chi tiết

10,11,2021