Liên hệ

Đăng ký thông tin


Địa chỉ liên hệ

KIKO VIETNAM CO.,LTD

HANOI OFFICE
No 10A, 10/12 Khuat Duy Tien Str, Thanh Xuan Dist, Ha Noi City, Vietnam
Tel: 024.6686.6603    Hotline: 0906.186.188
Email: info@kiko.com.vn

JAPAN OFFICE
2-6-4 Syouwa Tsuruga Fukui 914-0812 Japan

TEL:0503-694-1000

http://www.kiko-e.co.jp

DA NANG OFFICE

5F, 1254 Xo Viet Nghe Tinh, Cam Le Dist, Da Nang City

TEL:0932-535-713